รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
19 ถนนเทศบาล 6   ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :