ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารพบคุณครู
คณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อมาพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาลงสู่ตัวนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,14:01   อ่าน 215 ครั้ง