ภาพกิจกรรม
ค่ายศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้จัดทำโครงการค่ายศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 การทำเสื้อมัดย้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ลงมือทำและปฎิบัติจริง ได้เรียนรู้เรื่องสี ลายเส้น นำไปสู่ลายผ้า ซึ่งในขณะปฏิบัติ นักเรียนเกิดความตื่นเต้น และรอดูผลลัพธ์ของผลงานตนเอง เมื่อผลงานเสร็จสิ้นนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน โครงการนี้สามารถต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตได้
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,14:59   อ่าน 22 ครั้ง