ภาพกิจกรรม
รับค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้แจกเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  โดยวันที่ 22 กันยายน 2564  นักเรียนที่รับมีดังนี้
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 2 และ3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,10:09   อ่าน 232 ครั้ง