ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2566 (อ่าน 52) 02 มี.ค. 66
กาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 370) 05 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร (อ่าน 409) 04 มี.ค. 65
สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ (อ่าน 571) 09 ธ.ค. 64
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID-2019 (อ่าน 517) 09 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6 (อ่าน 509) 24 ก.ย. 64
การรับอาหารเสริม (นม) (อ่าน 420) 10 ก.ย. 64
การรับเงินค่าอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 (อ่าน 482) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 (อ่าน 461) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 435) 27 ส.ค. 64