ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินค่าอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2
การรับเงินค่าอาหารกลางวันครั้งที่ 2 จำนวน 24 วัน  
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ
วันและเวลาในการรับนม ดังต่อไปนี้
วันที่ 22 กันยายน 2564
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 23 กันยายน 2564
- ระดับชั้นอนุบาล 1 , 2 และ 3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -11.30 น.

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,11:21   อ่าน 481 ครั้ง