ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับอาหารเสริม (นม)
การรับเงินค่าอาหารเสริมนม ครั้งที่ 3  
วันและเวลาในการรับนม ดังต่อไปนี้
วันที่ 22 กันยายน 2564
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 23 กันยายน 2564
- ระดับชั้นอนุบาล 1 , 2 และ 3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,11:24   อ่าน 419 ครั้ง