ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากกระระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564  จนกว่าจะมีคพสั่งเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้สามารถติดต่อรับข่อมูลข่าวสานได้ที่ www.tssr.ac.th  และ facebook : โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2564,15:41   อ่าน 435 ครั้ง