ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินชุมนุมโยธวาทิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วิริยะกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2565,08:42  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ดนตรีสากลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วิริยะกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,09:31  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..